“ZIEDOJUMI


Viens no veidiem kā pateikties Dievam par saņemtajām svētībām

Katrs no mums var pateikties Viņam, veicot ziedojumu baznīcai. Ziedojumi tiek veikti labprātīgi , tādā veidā palīdzot baznīcai.

Nozīmīgums

Baznīcai vajadzīgs ticīgās tautas atbalsts , lai to varētu uzturēt. Baznīcas dzīve nav iedomājam bez cilvēku ziedojumiem, tādēļ baznīca ir pateicīga par katru ziedotāju, kas velta savus līdzekļus tās labklājībai.
Ikvienu, kas savā sirdī ir apņēmies ziedot baznīcai, neviss piespiests , Dievs mīl.

Ziedot var

Ziedojumus baznīca pieņem gan klātienē, gan arī ar pārskaitījumu uz norādīto kontu. Lai to izdarītu, sūtiet izvēlēto ziedojuma summu uz norādītajiem rekvizītiem.
Paldies ikvienam, kurš palīdzēja!

RĪGAS SV. JĒKABA KATOĻU DRAUDZE
Konta nr. LV84 UNLA 0002 0007 0150 5, SEB banka
Reģ. nr. 90000106696
UNLALV2X