Viesītes katoļiem tagad savs dievnams

Sestdien, 8. oktobrī, Viesītē tika konsekrēta jaunā Svētā Franciska katoļu baznīca. Pasākumā piedalījās vairāki bīskapi, garīdznieki, baznīcas celšanā iesaistītās personas un draudzes ticīgie. Kā pasākuma laikā sacīja Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, patiesībā doma par to, ka Viesītē ir nepieciešams katoļu dievnams, bijusi jau starpkaru posmā 20. gadsimta sākumā. Tika iepirkti būvmateriāli, bet nodomu izjauca Otrais pasaules karš. Pēc tam mainījās valdība, tāpēc arī par baznīcas celtniecību neviens nedomāja, bet iepirktie materiāli tika novirzīti citām vajadzībām.

Savukārt nedēļas nogalē iesvētītās baznīcas celtniecības darbi sākās 2013. gadā. Pēc E. Pavlovska stāstītā, tā ir pirmā baznīca Jelgavas diecēzē, kuru viņš konsekrē. Baznīcu Viesītē bija iecerējis jau viņa priekšgājējs bīskaps Antons Justs. Viņš vispirms bija izvēlējies citu vietu, kur jau bija ielikti pamati kādai citai celtnei, tomēr šī ideja neīstenojās. Pēc tam radās iespēja baznīcu būvēt vietā, kur tā slejas patlaban. Sākumā celtne bija iecerēta lielāka, tomēr E. Pavlovskis, ņemot vērā draudzes situāciju, ierosināja celtnes apjomus samazināt.

Runājot par celtniecības firmas izvēli, bīskaps atminas, ka negribējis, lai dievnamam drīz vien sāktu tecēt jumts, plaisāt sienas, kā tas notika, piemēram, Neretas baznīcā. “SIA “Redmars” toreiz nepazinu, bet sastapos ar vienu cilvēku, kas te strādā. Šis cilvēks ir Vasīlijs Gorbačevskis. Kā jau saprotat, ar tādu pašu uzvārdu kā mūsu vikāram. Aicināju, lai Vasīlijs parunā ar priekšnieku. Domāju – ja tur strādā katoļi, vai viņi taisīs slikti, lai pēc tam būtu kauns pašiem un citiem bailes doties iekšā,” celtniecības firmas izvēli raksturoja E. Pavlovskis.

Sprediķa laikā bīskaps ticīgajiem uzsvēra, ka celtne ir tikai pulcēšanās vieta, bet Baznīca esam mēs paši. Tāpēc celtne ir radīta ticīgo dēļ. Viņš aicināja Viesītes draudzei te lūgties, īpaši par aicinājumiem arī no savas puses, lai nākotnē te varētu būt priesteris, jo telpas priestera dzīvoklim ir sagatavotas. “Gribētu novēlēt visiem viesītiešiem gūt šeit prieku un spēku, un kaut jūsu dievkalpojumi vienmēr būtu tādi, kā šodien, ka nebūtu, kur apsēsties, grūti būtu pat stāvēšanai atrast vietu,” novēlēja diecēzes bīskaps.

Dievkalpojuma noslēgumā bīskaps pateicās visiem, kas palīdzējuši dievnama celšanā, vispirms ziedotājiem. Vieni no lielākajiem ziedotājiem bija Vācijas palīdzības fonds “Bonifatiuswerk”, kura vadītājs monsiņjors Georgs Austins bija atsūtījis apsveikuma vēstuli. Baznīcas celtniecībai bija ziedojusi arī Itālijas un ASV bīskapu konference, kā arī privāti ziedotāji.

Pateicība tika izteikta Viesītes luterāņu draudzei, kuras telpas ilgus gadus bija kļuvušas par pagaidu mājām arī katoļiem. E. Pavlovskis jokoja: “Bijām pie luterāņiem kā pie Dieva azotē, jo nevajadzēja ne par ko rūpēties, telpas bija, siltums arī. Kur nu vēl labāk!”

Viesītes katoļu baznīca ir nosaukta svētā Franciska vārdā. Kā iepriekš pastāstīja draudzes prāvests Viktors Siļčonoks, baznīcas nosaukums tika izvēlēts, jo Jelgavas diecēzē nav neviena dievnama, kas būtu nosaukts šī svētā vārdā.

Dievnams ir būvēts uz zemes gabala, ko draudzei šim mērķim reiz uzdāvināja Anita Cinkmane, kura to bija saņēmusi mantojumā no sava tēva. Tā platība ir ap 6000 kvadrātmetru. Baznīcas kompleksā ietilpst arī priestera dzīvoklis, svētdienas skolas un kora mēģinājumu telpas. Patlaban dievnama galveno telpu rotā pagaidu altārglezna, tomēr nākotnē plānots pasūtīt no koka darinātu svētā Franciska statuju.

LRKB IC; Foto: Jānis Čops

Komentēt

Book your tickets