Sv. Jēkaba katedrālē uzsākās Svētdienas skolas nodarbības


Sv. Jēkaba katedrālē
 uzsākas Svētdienas skolas nodarbības.

Turpmāk ik svētdienas 13.15 Svētdienas skolas telpās.
Laipni aicināti visi, kas vēlas tapt –

kristīti,
pieņemt pirmo Svēto Komūniju (iet pie Dievgalda),
laulāties,
iepazīties vai padziļināt Katoliskās Baznīcas ticības mācības pamatus

Aicināti skolas vecuma bērni, jaunieši un
pieaugušie –visās vecuma grupās.

<>< Katehēzes nodarbības grupās notiek Kardināla Juliāna Vaivoda Svētdienas skolas telpās Mazā Pils ielā 2, svētdienās pulksten 13.15.

1) bērniem (1.-4. kl.),
2) pusaudžiem (5.-8. kl.),
3) jauniešiem (sākot ar 9. kl.) un pieaugušajiem līdz neierobežotam vecumam.

<>< Svētdienas skolas nodarbības parasti notiek divas reizes gadā:

1) no septembra līdz februārim;
2) no februāra līdz jūnijam.

<>< Laipni aicināti visi tie, kuri vēlas tapt kristīti, pieiet pie I Svētās Komūnijas (Dievgalda), tikt ievadīti Laulības sakramenta sagatavošanā, iepazīties vai padziļināt zināšanas par katoliskās Baznīcas mācību.

(tuvāka informācija – 2 96 54 800, 6 73 26 419, Diakons Gunārs Konstantīnovs)

Komentēt

Book your tickets