Pāvests: Krucifikss nav ne mājas sienu dekors, ne greznumlieta

Kristietim krucifikss nav ne mājas sienu dekors, ne arī kaklā pakārta greznumlieta. Krusts ir Jēzus mīlestības zīme. Viņš upurēja sevi, lai atpestītu mūs no ļaunuma un grēka, – apcerē pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” sacīja pāvests. 12. marta pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāk nekā 35 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, informē Vatikāna žandarmērija.

Skaidrojot Lielā gavēna otrajai svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kas vēstī par Jēzus pārveidošanos uz Tabora kalna, Francisks norādīja, ka gaisma apgaismoja mācekļu prātu un sirdi, lai viņi varētu saprast, kas patiesībā ir viņu Mācītājs.

“Jēzus ir Mesija, kas atšķirās no iedomātā tēla. Viņš nav stiprs un varens karalis, bet ir pazemīgs un neaizsargāts kalps. Viņš nav kungs, kurš lepojas ar savu bagātību, kas tika uzskatīta par svētības zīmi, bet ir nabadzīgs cilvēks, kuram nav vietas, kur nolikt galvu. Viņš nav arī patriarhs ar daudziem pēcnācējiem, bet ir neprecējies, bez mājām, bez ģimenes pavarda. Dieva atklāsme nesaskanēja ar iedomātajām shēmām. Tomēr vislielāko nemieru un neizpratni radīja krusts, kas daudziem kļuva par ieļaunojumu. Taču tieši caur krustu Jēzus atpestīja cilvēci un ienāca augšāmcelšanās godībā,” sacīja Francisks.

“Tabora kalnā pārveidotais Jēzus atklāj mācekļiem savu godību nevis, lai pasargātu viņus no ciešanām, bet, lai viņi saprastu, uz kurieni ved krusts. Kas mirst ar Kristu, tas ar Kristu arī augšāmcelsies. Kas cīnās kopā ar Viņu, tas ar Viņu kopā arī uzvarēs,” – uzsvēra Svētais tēvs. “Tāds ir Jēzus krustā ietvertais cerības vēstījums. Kristietim krucifikss nav ne mājas sienu dekors, ne arī kaklā pakārta greznumlieta. Krusts ir Jēzus mīlestības zīme. Viņš upurēja sevi, lai cilvēci atpestītu no ļaunuma un grēka. Lielā gavēņa laikā kontemplēsim krustu – kristīgās ticības zīmi, Kristus mīlestības zīmi. Jēzus nomira un augšāmcēlās mūsu dēļ. Veicot gavēņa svētceļojumu, centīsimies dziļāk apzināties sava grēka smagumu un Jēzus upura vērtību,” – aicināja pāvests.

Tikšanās noslēgumā Francisks apliecināja savu garīgo tuvumu gvatemaliešu tautai, kas sēro par ugunsgrēkā bojā gājušajiem bērnu nama iemītniekiem. Viņš aicināja lūgties arī par visiem zēniem un meitenēm, kas kļūst par vardarbības, ļaunprātīgas izmantošanas, cilvēku tirdzniecības un karu upuriem. “Tas ir posts, apslāpēts sāpju kliedziens, kuram būtu jāsasniedz mūsu ausis, jo nevaram visu laiku izlikties, ka to neredzam un nedzirdam,” – uzsvēra Francisks.

S. Krivteža / VR

Komentēt

Book your tickets