Pievienojies sv. Jēkaba katedrālei


Dzīve strauji mainās, mainot arī cilvēku vērtības un prioritātes, taču patiesie garīgā piepildījuma avoti ir mūžīgi un laikmetīgi. Izzini augstākās dzīves patiesības un atrodi savu ceļu caur ticību. Pievienojies mūsu draudzei.

PIETEIKTIES SVĒTDIENAS SKOLAI

<>< 16.februārī pulksten 13.15, Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē uzsākās SVĒTDIENAS SKOLAS nodarbības.

Turpmāk ik svētdienas 13.15 Svētdienas skolas telpās.
Laipni aicināti visi, kas vēlas tapt – kristīti, pieņemt pirmo Svēto Komūniju (iet pie Dievgalda), laulāties, iepazīties vai padziļināt Katoliskās Baznīcas ticības mācības pamatus.

Aicināti skolas vecuma bērni, jaunieši un pieaugušie – visās vecuma grupās.

<>< Katehēzes nodarbības grupās notiek Kardināla Juliāna Vaivoda Svētdienas skolas telpās Mazā Pils ielā 2, svētdienās pulksten 13.15.
1) bērniem (1.-4. kl.),
2) pusaudžiem (5.-8. kl.),
3) jauniešiem (sākot ar 9. kl.) un pieaugušajiem līdz neierobežotam vecumam.

<>< Svētdienas skolas nodarbības parasti notiek divas reizes gadā:

1) no septembra / oktobra līdz februārim;
2) no februāra līdz jūnijam.

<>< Laipni aicināti visi tie, kuri vēlas tapt kristīti, pieiet pie I Svētās Komūnijas (Dievgalda), tikt ievadīti Laulības sakramenta sagatavošanā, iepazīties vai padziļināt zināšanas par katoliskās Baznīcas mācību.

(tuvāka informācija – 2 96 54 800, diakons Gunārs Konstantīnovs)


Svētdienas dievkalpojumi

Ik svētdienu Rīgas sv. Jēkaba katedrāle aicina apmeklēt svētās mises, kurās katedrāles draudze vienojas kopīgā lūgšanā. Galvenā mise norisinās plkst. 11:00, savukārt plkst. 15:00 tiek aizvadīta bērnu mise. Rīta mise norisinās plkst. 08:00, vakara – 18:30.
Dievnams ir atvērts ikvienam, kas vēlas gūt garīgo piepildījumu un godināt Dievu.

Kontakti

Adrese: Jēkaba iela 9, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67 326 419
Baznīca atvērta katru dienu:
no 7.00 līdz 18.00
(slēgta no 13.00 līdz 14.30)

Visbiežāk uzdotie jautājumi

1. Ir Dievs, kas visu ir radījis, uztur un vada.
2. Dievs ir viens, bet trijās Personās: Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars.
3. Dievs Dēls kļuva par cilvēku un nomira par mūsu grēkiem pie krusta.
4. Dievs ir taisnīgs, par labiem darbiem atalgo, par ļauniem soda.
5. Cilvēka dvēsele ir nemirstīga.
6. Lai varētu iemantot debesu valstību, cilvēkam ir nepieciešama Dieva žēlastība.
Jā, Jēkaba Katedrālē ir gaidīti jebkuru konfesiju pārstāvji jebkurā vecumā.
Pulcināt brīvprātīgos, lai izveidotu sistēmu, kas varētu palīdzēt grūtībās nonākušiem draudzes locekļiem un pēc iespējas,palīdz cilvēkiem, neskatoties uz viņu piederību kādai noteiktai reliģiskai konfesijai, rasei, dzimumam vai tautībai.

Katolicisms

Kristietība ir visizplatītākā ticība pasaulē, kas vieno aptuveni 2 miljardus cilvēku. Tā balstās uz spēcīgu vērtību sistēmu, un ticības centrālais tēls ir Jēzus Kristus. Katolicisms ir viens no kristietības virzieniem, kura nosaukums cēlies no vārdiem “visaptverošs”, “vispasaules”, apzīmējot ticības spēku.

Pievienojies

Ticība ir ceļš uz gaismu un pilnību. Tā ir ne tikai Dieva izzināšana, bet arī sava iekšējā spēka apzināšanās.
Bībelē teikts: “Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots.”
Vairosim ticību un mīlestību! Pievienojies!