Iepazīstieties ar sv. Jēkaba katedrāles draudzi
Kas veido mūsu draudzi?


No pašiem pirmsākumiem līdz reformācijai, sv. Jēkaba baznīca ir piederējusi katoļiem. Baznīca izveidojusies par latviešu garīgās dzīves centru, un arī šodien cilvēki uz šejieni nāk, lai gūtu garīgo piepildījumu un pievērstos augstākajām dzīves vērtībām.Draudzes dzīve

Katedrāles draudzes dzīve ir ļoti aktīva un pilnvērtīga. Ik svētdienu draudze aicina apmeklēt Bībeles studiju, kur iespējams satikt domubiedrus un apgūt Bībeles mācību.

Sv. Jēkaba katedrālē mājo arī reliģiskā kopiena „Marijas Leģions”. Laju apustuliskā kopiena “Marijas Leģions


Sv. Jēkaba katedrāles Caritas

Caritas nozīme: nesavtīga Dieva mīlestībā sakņota tuvākmīlestība. Tā ir ceļš uz tikšanos ar Dievu, bet aklums pret tuvāko, dara cilvēku aklu arī pret Dievu.
Caritas ir katra atsevišķā cilvēka un visas Baznīcas kopīgais uzdevums pārvērst mīlestību darbos. Gadsimtu gaitā šis mīlestības kalpojums ir nostiprinājies kā viens no būtiskiem Baznīcas sektoriem: palīdzība atraitnēm, bāreņiem, ieslodzītajiem, slimajiem un visiem, kas atrodas vajadzībās, pieder pie Baznīcas būtības.
CARITAS strādā un palīdz cilvēkiem, neskatoties uz viņu piederību kādai noteiktai reliģiskai konfesijai, rasei, dzimumam vai tautībai.
CARITAS pieeja balstās uz Baznīcas sociālo mācību, kas ir vērsta uz cilvēka personas cieņu.
CARITAS tic, ka vājie un apspiestie nav žēlošanas objekti, bet gan pārmaiņās cietušie, tāpēc CARITAS visiem spēkiem cīnās, lai izskaustu cilvēku pazemojošo nabadzību, nepieņemamus dzīvošanas un darba apstākļus, kā arī netaisnu sociālo, politisko, ekonomisko un kulturālo struktūru funkcionēšanu.


Draudzes svētku dienas


8. dec. Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki
25., 26. dec. Vissv. Sakramenta adorācijas dienas*
19. marts sv. Jāzepa svētki
24. jūn sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas diena
25. jūl. sv. Jēkaba Vecākā, apustuļa, (baznīcas aizbildņa) svētki*
15. aug. Vissv. Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki
24. aug. sv. Bartolomeja, apustuļa, svētki
21. sept. sv. Mateja, evanģēlista, svētki
pēdējā svētdiena pirms Adventa Kristus Karaļa svētki*
* – īpaši svinīgi tiek svinēti svātdienā, vai tuvākajā svētdienā ar procesiju.
Our Staff


Pauls Kļaviņš

Dzimis: 15.06.1972., ordinēts: 16.06.1996. Rīgas Metropolijas Garīgā semināra rektors, Laterāna

Klostera iela 4, Rīga, LV-1050 Mob.tālr.: +371 25920913 E-pasts: vvarpsalietis@inbox.lv

dz. 1952.02.04., ord 1993.25.04., mob. t.: 29654800. e-pasts: jekaba.katedrale@tvnet.lv