Latvijas jaunieši no Maltas atbrauc iedvesmoti

Oktobra vidū deviņi cilvēki no Latvijas – Jauniešu pastorālās mājas jaunieši kopā ar tās vadītāju Diānu Mekšu un “Caritas Latvija” pārstāvi Zani Imuni – devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Maltu, kur aptuveni nedēļu iepazina “Caritas Malta” jauniešu aktivitātes. Kā pastāstīja Z. Imune, tur jauniešu karitatīvā darbība aktīvi notiek jau vismaz gadu.

“Caritas Latvija” pārstāve arī paskaidroja, ka doma par apmaiņas braucienu radusies kādu “Caritas Europa” rīkoto apmācību laikā. Toreiz latvieši iepazinās ar pārstāvjiem no Maltas, kas pastāstīja, ka viņiem ir doma attīstīt “Caritas” jauniešu kustību Eiropā. Latvijā “Caritas” jauniešu nav, tomēr ar “Caritas Latvija” regulāri sadarbojas Jauniešu pastorālā māja, kas rīko dažādus pasākumus dzīves pabērniem un atstumtajiem. Tāpēc arī radās doma, ka uz Maltu var doties viņi, lai gūtu jaunu pieredzi, paplašinātu savu redzesloku, kā arī gūtu jaunus draugus.

D. Mekša pastāstīja, ka uz Maltu devās tie jaunieši, kas piedalījās projekta “Mīlestības graudi” īstenošanā. Sākumā brauciena dalībniekiem bijusi doma uzturēšanās laikā Maltā iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Tomēr tas nebija iespējams, jo Maltā brīvprātīgo darbu regulē likumdošana. Saskaņā ar to brīvprātīgais darbs jāveic regulāri, nevis īslaicīgi. Tāpēc jauniešiem bija iespēja iepazīt vietējo “Caritas” jauniešu aktivitātes, apmeklēt atsevišķas kalpošanas vietas, kā arī apskatīt valsts nozīmīgākos dabas un kultūras pieminekļus.

Pēc Z. Imunes teiktā, Maltā ir attīstīta brīvprātīgā darba izpratne: “Tur cilvēki saprot, ka jāpalīdz otram. Mums pie šīs izpratnes vēl jāstrādā.” Savukārt D. Mekša novēroja, ka līdzās karitatīvajai darbībai šiem jauniešiem ir arī skaidra vīzija, kādu viņi vēlas redzēt savu valsti. Viņi aktīvi strādā, lai šo vīziju īstenotu.

Apmeklējuma laikā latviešiem bija iespēja pabūt vienā no bezpajumtnieku centriem, kur notika kopīga maltīte, kā arī varēja apskatīt, kā notiek centra darbība. Tāpat jaunieši bija vienā no centriem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kur speciālisti iepazīstināja, ar kādu aparatūru un metodēm strādā.

Atbraukušie jaunieši vienā balsī uzsver, ka pieredzes apmaiņas brauciens ir paplašinājis viņu redzesloku, kā arī palīdzējis apzināties, cik daudz katrs var paveikt. Piemēram, Una Balceviča raksta: “Mani iedvesmoja viss tas milzīgais jauniešu ieguldījums “Caritas”, tas, kā viņi kopīgiem spēkiem organizēja mūsu uzņemšanu, kā no pieciem cilvēkiem izveidojās par “Caritas Youths” ar 100 dalībniekiem. Tas lika saprast, ka neiespējamu lietu nav. Kā teica Andrē [“Caritas Youths” vadītājs] – ir jāsapņo un jābūt pietiekami trakam, lai savus visneiespējamākos sapņus īstenotu.” Savukārt Ieva Jokste cer, ka šis brauciens kalpos par stimulu “Caritas” jauniešu sākumam arī Latvijā.

Pēc sarunām ar jauniešiem D. Mekša secina: “Brauciens lika jauniešiem apzināties, ka var darīt lielas lietas, ka jaunieši var ietekmēt situāciju savā valstī caur sociālo darbu un mīlestību, ka nav jābaidās iesaistīties.” Savukārt Z. Imune uzskata: “Ar šo pieredzes apmaiņas braucienu ir sācies kaut kas nozīmīgs ne tikai Latvijas līmenī, bet arī Eiropas. Sadarbībā ar Maltas Caritas jauniešiem vēlamies parādīt “Caritas Europa”, ka jauniešos ir milzīgs potenciāls un spēks, kas, pareizi ievirzīts, spēj pārveidot sabiedrību. Ceram, ka šis ir pirmais solis jaunai “Caritas” jauniešu kustībai Eiropā.”

Ņemot vērā, ka abu valstu jaunieši ir izrādījuši vēlmi turpināt sadarbību, kontakti ar Maltas “Caritas Youths” turpinās. Nākamajos mēnešos notiks intensīva komunikācija, plānošana, projektu rakstīšana, lai nākamgad jaunieši varētu atbraukt uz Latviju un piedalīties pieredzes apmaiņas projektā mūsu valstī. Tāpat arī mūsu jaunieši izrādīja interesi doties pieredzes apmaiņā uz Maltu un veikt brīvprātīgo darbu “Caritas” ilgāku laiku, norādīja Z. Imune. “Tas ir labs sākums kaut kam vairāk. Gribētos, lai tas attīstās, tomēr tas ir atkarīgs no pašiem jauniešiem,” secina “Caritas Latvija” pārstāve.

LRKB IC

Komentēt

Book your tickets