Katru svētdienu pulksten 13.15, nākamā nodarbība jau 2. oktobrī Svētdienas skolas telpās.

Lai arī Sv.Jēkaba Katedrāle Svētdienas skolas pirmā nodarbībai jau notikusi, vēl var pieteikties – tās norise, katru svētdienu pulksten 13.15, nākamā nodarbība jau 2. oktobrī Svētdienas skolas telpās.

Laipni aicināti visi, kas vēlas tapt –
kristīti,
pieņemt pirmo Svēto Komūniju (iet pie Dievgalda),
laulāties,
iepazīties vai padziļināt Katoliskās Baznīcas ticības mācības pamatus

Aicināti skolas vecuma bērni, jaunieši un pieaugušie – visās vecuma grupās.

<>< Katehēzes nodarbības grupās notiek Kardināla Juliāna Vaivoda Svētdienas skolas telpās Mazā Pils ielā 2, svētdienās pulksten 13.15. 1) bērniem (1.-4. kl.), 2) pusaudžiem (5.-8. kl.), 3) jauniešiem (sākot ar 9. kl.) un pieaugušajiem līdz neierobežotam vecumam. <>< Svētdienas skolas nodarbības parasti notiek divas reizes gadā: 1) no septembra līdz februārim; 2) no februāra līdz jūnijam. <>< Laipni aicināti visi tie, kuri vēlas tapt kristīti, pieiet pie I Svētās Komūnijas (Dievgalda), tikt ievadīti Laulības sakramenta sagatavošanā, iepazīties vai padziļināt zināšanas par katoliskās Baznīcas mācību. (tuvāka informācija - 2 96 54 800, 6 73 26 419, Diakons Gunārs Konstantīnovs)

Komentēt

Book your tickets