Katoļu Mediju centrs piedāvā Latvijā veidotas īsfilmas par sakramentiem

Lielajā Ceturtdienā notiks Svētā Mise par piemiņu Pēdējam Vakarēdienam, kura laikā Kristus iedibināja Euharistiju, Lielajā Piektdienā pieminam Kristus nāves un reizē cilvēces grēku izpirkšanas dienu, savukārt Lieldienu vigīlijas ietvaros daudzās draudzēs tiek svinēts Kristību sakraments.

Trīs svētās dienas ir saturiski ļoti piesātinātas. Lai palīdzētu tām sagatavoties, Katoļu Mediju centrs (KMC) piedāvā trīs īsfilmas par Kristību sakramentu, Grēksūdzes sakramentu un Euharistijas sakramentu. Tajās jautājumu atbilžu formā šos ticības noslēpumus izskaidro Latvijas priesteri. Par Kristību sakramentu stāsta priesteris Andris Kravalis, par Grēksūdzes sakramentu – priesteris Ilmārs Tolstovs un kapucīnu tēvs Jāzeps Kornaševskis, savukārt par Euharistijas sakramentu – priesteris Edgars Cakuls un Juris Jalinskis.

„Iecere veidot šādas īsfilmas radās, domājot par to, kā nodrošināt, lai interneta vidē ir pieejami izglītojoši materiāli par kristīgās ticības pamatpatiesībām, turklāt tādā veidā, kas ir vizuāls un mūsdienu cilvēkam viegli uztverams,” skaidro KMC pārstāve Ingrīda Lisenkova. „Īsfilmas ir 33 līdz 48 minūtes garas, sadalītas pa dažādiem jautājumiem, līdz ar to skatītājam ir iespēja izvēlēties, kuras atbildes viņš vēlas uzzināt. Domāju, īsfilmas ļoti labi noderēs katehizācijas darbā.”

Īsfilmas veidoja Normunds Pucis un Otto Ailts.

Saites uz īsfilmām:

Kristību sakraments – www.youtube.com/watch?v=qseBEKqsf1w
Grēksūdzes sakraments – www.youtube.com/watch?v=jfCz2OSmTHc
Euharistijas sakraments – www.youtube.com/watch?v=xc7Jr0MdqEk

Īsfilmas arī turpmāk būs pieejamas youtube.com kanālā “Katoļu Mediju centrs”.

Sērijā „Sakramenti” gaidāmas vēl četras īsfilmas par Iestiprināšanas, Laulības, Priesterības un Slimnieku sakramentu.

LRKB IC

Komentēt

Book your tickets