Gavēņa kalendārs 2017 – gan internetā, gan telefonā

1. martā, Pelnu trešdienā, sākas Lielais gavēnis, kurš ilgs līdz Lieldienām. Pelnu trešdienas dievkalpojuma laikā ticīgajiem uz galvas tiek kaisīti pelni vai arī uz pieres ar pelniem tiek iezīmēta krusta zīme. Šī tradīcija Baznīcā pastāv kopš 7. gadsimta, un pelni bībliskā nozīmē simbolizē grēku, kā arī cilvēka vājību un nepilnību.

Kā norāda pāvests Francisks vēstījumā 2017. gada Lielajam gavēnim, grēks padara mūs aklus, un, neieklausoties Dieva Vārdā, cilvēks pārstāj mīlēt Dievu un līdz ar to sāk nievāt savu tuvāko (vēstījuma pilnu tekstu iespējams lasīt šeit). Tāpēc katolis.lv aicina izmantot šīs 40 gavēņa dienas, lai pārdomātu tuvākmīlestības tēmu un sagatavotos Kristus augšāmcelšanās svētkiem. Šim nolūkam lielisks palīgs būs Gavēņa kalendārs, kurā katru dienu tiks piedāvātas pārdomas par dienas Svēto Rakstu lasījumu un īsa lūgšana, kā arī tiks ieteikta dienas apņemšanās un informācija par iespējām palīdzēt līdzcilvēkiem. Gavēņa kalendārs būs pieejams internetā – portālā katolis.lv, kā arī telefonā – izmantojot Android aplikāciju ar nosaukumu “Gavēnim”. Tāpat arī katru dienu katolis.lv Facebook un Twitter kontos tiks publicēts kāds Gavēņa kalendāra fragments.

Gavēņa kalendāra sadaļā “Ieklausies Dieva Vārdā!” cilvēki no sociāli mazaizsargāto personu grupām, kā arī cilvēki, kas šobrīd piedzīvo ciešanas  vai arī šīm grupām palīdz, dalīsies savās pārdomās par attiecīgās dienas Svēto Rakstu lasījumu. Tikmēr sadaļā “Mīli Dievu!” būs iekļautas īsas lūgšanas, kas palīdzēs šajā gavēņa laikā stiprināt personīgās attiecības ar Dievu. Sadaļa “Mīli savu tuvāko!” rosinās katru gavēņa dienu īstenot kādu nelielu apņemšanos, piemēram, atsakoties no kāda netikuma, kas kavē augt mīlestībai uz līdzcilvēkiem. Šajā sadaļā arī tiks piedāvātas iespējas, kā īstenot tuvākmīlestības darbus, veltījot savu brīvo laiku vai sniedzot materiālo palīdzību sociāli mazaizsargāto personu grupām.

Gavēņa kalendāru sagatavojis portāls katolis.lv, sadarbojoties ar nodibinājumu “Caritas Latvija”, Betlēmes Žēlsirdības māju, Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsām kalponēm, Mātes Terēzes tuvākmīlestības ordeņa Žēlsirdības misionārēm, Cietumu kapelānu dienestu, Slimnīcu kapelānu dienestu, Jauniešu Pastorālo māju, Profesionālo Audžuģimeņu apvienību “Terēze” un vienkārši labas gribas cilvēkiem.

Gavēņa kalendārs internetā: http://katolis.lv/biblioteka/tematiskais-katalogs/gavena-kalendars/2017-gada-gavena-kalendars.html

Android aplikāciju “Gavēnim” iespējams lejupielādēt šeit: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpp.gavenakalendars

LRKB IC

Komentēt

Book your tickets