Draudzi apkalpojošie prāvesti

1924. g. V – 1929. g.

pārzinis Eduards Stukels;

1929. g. – 1944. g.

pārzinis Vincents Strelēvics;

1944. g. – 1945. g.

prāv. Henriks Trūps;

1945. g. III – 1948. g. 31. III

kūrijas kanclers, apkalpo arī sv. Jēkaba katedrāli Miķelis Dukaļskis. Kādu laiku kūrijā un katedrālē aizvieto arī bīskaps Kazimirs Dulbinskis;

1949. g. – 1953. g. 5. II

prāv. Valerians Zondaks;

1953. g. 30. III – 1954. g. 12. II

prāv. v. izp. Aleksandrs Madelāns;

1954. g. 12. II – 1961. g. 27. III

prāv. Rihards Smilga;

1961. g. 27. III – 1962. g. 17. XI

prāv. Julijans Vaivods;

1962. g. 17. XI – 1981. g. 30. XI

prāv. Francis Lazdāns;

1981. g. 3. XII – 1984. g. 27. XII

prāv. Jānis Pujats;

1984. g. 27. XII – 1993. g. 1. I

prāv. Zigfrīds Naglis;

1993. g. 1. I

prāv. Antons Smelters.

Komentēt

Book your tickets