<>< Svētdienās

8.00, – Sv. Mise
11.00, – galvenā Sv. Mise
15.00, – Sv. Mise bērniem
18.30, – Sv. Mise
18.00, – vesperes

<>< Svētku dienās

8.00 – Sv. Mise
11.00 – galvenā Sv. Mise
18.30 – Sv. Mise
18.00 – vesperes

<>< darbdienās

8.00 – Sv. Mise

<>< Ceturtdienās

18.00 – Adorācija
19.00 – Sv. Mise jauniešiem

<>< katra mēneša 15-jā datumā

11.00 – tiek svinēta Sv. Mise Aglonas Dievmātes godam

<>< Gandarīšanas sakramentu var saņemt pirms un pēc Sv. Misēm svētdienās, svētku dienās un darbdienās.

<>< Baznīca atvērta ik dienas

no 7.00 līdz 18.00
(slēgta 13.00 līdz 14.30)

šajā laikā ir iespēja personīgi vai telefoniski saņemt tuvāku informāciju par kristībām, laulībām, katehēzi, mājas pasvēti, slimnieku apmeklēšanu, bērēm, kā arī personīgi pārrunāt kristīga rakstura jautājumus
telefons uzziņām: 67 326 419

<>< Ik mēnesi Sv. Mises tiek svinētas arī:

Stacionārs Biķernieki – katra mēneša 4. otrdienā plkst. 18.00
Gaiļezera pansionātā – katra mēneša 1. piektdienā plkst. 11.00
Onkoloģijas centrā – katra mēneša 2. otrdienā plkst. 19.00