<>< Svētdienās

8.00, – Sv. Mise
11.00, – galvenā Sv. Mise
15.00, – Sv. Mise bērniem
18.30, – Sv. Mise
18.00, – vesperes

<>< Svētku dienās

8.00 – Sv. Mise
11.00 – galvenā Sv. Mise
18.30 – Sv. Mise
18.00 – vesperes

<>< darbdienās

8.00 – Sv. Mise

<>< katra mēneša trešajā sestdienā

18.00 – Sv. Mise – dziedināšanas dievkalpojums

<>< katra mēneša 15-jā datumā

11.00 – tiek svinēta Sv. Mise Aglonas Dievmātes godam

<>< Gandarīšanas sakramentu var saņemt pirms un pēc Sv. Misēm svētdienās, svētku dienās un darbdienās.

<>< Baznīca atvērta ik dienas

no 7.00 līdz 18.00
(slēgta 13.00 līdz 14.30)

šajā laikā ir iespēja personīgi vai telefoniski saņemt tuvāku informāciju par kristībām, laulībām, katehēzi, mājas pasvēti, slimnieku apmeklēšanu, bērēm, kā arī personīgi pārrunāt kristīga rakstura jautājumus
telefons uzziņām: 67 326 419

<>< Ik mēnesi Sv. Mises tiek svinētas arī:

katra mēneša 1. otrdienā pl.15.00 – Gaiļezera pansionātā
katra mēneša 2. otrdienā pl.19.00 – Onkoloģijas centrā
katra mēneša 3. otrdienā pl.18.00 – Adorācijas kapelā
katra mēneša 4. otrdienā pl.19.00 – stacionārā Biķernieki