25.septembrī pulksten 13.15, Sv.Jēkaba Katedrāle uzsākās Svētdienas skolas nodarbības.

Turpmāk ik svētdienas 13.15 Svētdienas skolas telpās. Laipni aicināti visi, kas vēlas tapt – kristīti, pieņemt pirmo Svēto Komūniju (iet pie Dievgalda), laulāties, iepazīties vai padziļināt Katoliskās Baznīcas ticības mācības pamatus Aicināti skolas vecuma bērni, jaunieši un pieaugušie – visās vecuma grupās. < Katehēzes nodarbības grupās notiek Kardināla Juliāna Vaivoda

Lasīt tālāk

Saskaņotas Katoļu un Austrumu rita Baznīcu normas

«De concordia inter Codices» («Par saskaņu starp Kodeksiem») – ar šiem vārdiem sākas 15. septembrī publicētais dokuments Motu proprio formā par pāvesta Franciska ieviestajām izmaiņām 1983. gadā svētā Jāņa Pāvila II izdotajā Katoļu Baznīcas Kanonisko tiesību kodeksā ar mērķi saskaņot normas ar 1990. gadā publicētajā Austrumu rita Baznīcu kanonu kodeksā

Lasīt tālāk

Pāvests svin Žēlsirdības jubileju kopā ar apustuliskajiem nuncijiem

Ar modru un skaidru skatienu raudzīties uz Baznīcu un pasauli – tāds ir pāvesta aicinājums apustuliskajiem nuncijiem. 106 no pavisam 108 nuncijiem, kas pārstāv Svēto Krēslu dažādās pasaules valstīs, šais trīs dienās ir ieradušies Romā, lai svinētu Žēlsirdības Jubileju. Ilgā un daudzus tematus aptverošā sarunā pāvests atgādināja, ka viņi kalpo

Lasīt tālāk

Eiropa var pazaudēt savu kristīgo mantojumu

Islāms īpaši apdraud kristietību Eiropā, brīdina Vīnes arhibīskaps Kristofs Šēnborns. Viņš saskata izšķiroša vēsturiska pagrieziena pazīmes. Vīnes arhibīskaps Kristofs Šēnborns brīdina par kristietības norietu Eiropā. Kontinents „ārēji un iekšēji ir pazaudējis savu kristīgo mantojumu”, pagājušajā svētdienā kardināls izteicās vēstījumā Vīnes arhidiecēzei. Savā sprediķī Vissvētās Jaunavas Marijas vārda dienā Vīnē viņš

Lasīt tālāk

Reliģiskie līderi Asīzē lūgsies par mieru pasaulē

Pirms 30 gadiem – 1986. gadā – toreizējais pāvests Jānis Pāvils II bija iniciators pasaules lūgšanu dienai par mieru pasaulē, kas pirmo reizi notika Asīzē. Toreiz svētā Franciska pilsētā tikās dažādu reliģiju un kristīgo konfesiju līderi, lai aukstā kara apstākļos lūgtos par mieru. Šajā tikšanās reizē pāvests aicināja: “Turpināsim izplatīt

Lasīt tālāk

Pāvests Francisks pasludina Māti Terēzi par svēto

4. septembrī vairāk nekā 120 tūkstoši ticīgo piedalījās Mātes Terēzes kanonizācijas svinībās. Viņu sauc par par 20. gadsimta visnenogurstošāko mīlestības nesēju. Māte Terēze – ar pasaules vārdu Agnese Gondža Bojadžiu – dzimusi 1910. gada 26. augustā albāņu ģimenē. Viņas dzīve bija nesavtīgas mīlestības kalpojums nabagiem, slimiem, mirstošiem un nemīlētiem. Par

Lasīt tālāk

Daugavpils Jēzus Sirds baznīca nosvinēja 10 gadu jubileju

Ko ticīgie varētu dāvināt Latvijai simtgadē? Šo retorisko jautājumu Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis uzdeva 21. augustā Daugavpils Jēzus Sirds baznīcas 10 gadu jubilejas svētrunā. Un ekselence sniedza arī kristieša atbildi: „Katra ģimene varētu uzdāvināt trīs bērnus. Viens varētu būt skolotājs, otrs bērns izmācītos par ārstu, bet trešais kļūtu par

Lasīt tālāk

Jauni nomināti vairākiem priesteriem

Augusta nogalē Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs izsniedza vairākus jaunus nominātus. Priesteris Ingars Stepkāns ir iecelts par Alūksnes draudzes vikāru ar dzīvesvietu Alūksnē, Helēnas ielā 31. Priesteris Tomašs Dudjuks SVD ir atbrīvots no Gulbenes draudzes vikāra un Alūksnes draudzes vikāra pienākumiem un iecelts par Limbažu un Salacgrīvas draudzes prāvestu ar

Lasīt tālāk

Gaidāmas Mātes Terēzes kanonizācijas svinības pasaulē un Latvijā

4. septembrī Romā svēto kārtā tiks iecelta Māte Terēze no Kalkutas. Šajā Dieva žēlsirdības gadā Mātes Terēzes kanonizācijas svinības ir īpašs notikums, jo viņu var saukt par Dieva žēlsirdības iemiesojumu. Kanonizācija notiks pāvesta Franciska izsludinātās Žēlsirdības strādnieku un misionāru jubilejas ietvaros, kas norisināsies no 2. līdz 4. septembrim. Svinības tiks

Lasīt tālāk

Notiks seminārs katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Garīgais impulss 5″

No 16. līdz 18. septembrim Aglonā norisināsies Rīga Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centra un Latvijas Kristīgo skolotāju asociācijas rīkotais seminārs „Garīgais impulss 5”, kas šoreiz būs veltīts tēmai „Zīmju un simbolu valoda reliģiskajā izglītībā”. Cilvēku dzīvē zīmes un simboli ieņem ievērojamu vietu. Tā kā cilvēks vienlaikus ir gan

Lasīt tālāk