Latvijas svētceļnieki Jeruzalemē tiekas ar vietējiem bīskapiem

Septembra vidū sešu svētceļnieku grupa no Latvijas devās uz Jeruzalemi. Svētceļojuma laikā īpašs pasākums notika 21. septembrī. Šajā dienā Jeruzalemē svinīgi tika sagaidīts jaunais Jeruzalemes Latīņu Patriarhāta apustuliskais administrators arhibīskaps Pierbatista Picaballa. Kā paskaidroja grupas vadītājs Valērijs Kudrjavcevs, kurš pārstāv Jeruzalemes Svētā Kapa Bruņinieku Ordeņa Latvijas nodaļu, latviešiem bija iespēja

Lasīt tālāk

Kā uzmudināt sevī paļāvību uz Dievu?

Baznīcas durvis ir atvērtas ne tikai labajiem vai šķietami labajiem, vai tiem, kuri sevi uzskata par labiem, bet visiem cilvēkiem, jo Dievs visiem dāvā savu žēlsirdību un piedošanu – norādīja pāvests trešdienas vispārējās audiences laikā. Baznīcas durvis ir atvērtas sevišķi tiem, kurus mēdz uzskatīt vai kuri paši sevi uzskata par

Lasīt tālāk

Katru svētdienu pulksten 13.15, nākamā nodarbība jau 2. oktobrī Svētdienas skolas telpās.

Lai arī Sv.Jēkaba Katedrāle Svētdienas skolas pirmā nodarbībai jau notikusi, vēl var pieteikties – tās norise, katru svētdienu pulksten 13.15, nākamā nodarbība jau 2. oktobrī Svētdienas skolas telpās. Laipni aicināti visi, kas vēlas tapt – kristīti, pieņemt pirmo Svēto Komūniju (iet pie Dievgalda), laulāties, iepazīties vai padziļināt Katoliskās Baznīcas ticības

Lasīt tālāk

Aicina atbalstīt Latvijas trūcīgo svētceļojumu uz Romu

Šī gada novembrī uz tikšanos un rekolekcijām Romā pāvests Francisks aicina dzīves pabērnus: trūcīgos, grūtībās nonākušos cilvēkus un bezpajumtniekus. Pasākumu organizē asociācija “Fratello” (tulk. Brālis), atzīmējot Dieva žēlsirdības gadu, kā arī lai palīdzētu Eiropas trūcīgajiem cilvēkiem piedzīvot to, ka viņus mīl Kristus un Baznīca. Uz pasākumu, kurā piedalīsies ap 6000

Lasīt tālāk

Karā uzvarētāju nav, visi ir zaudētāji

Tikšanās noslēgumā tika nolasīts un parakstīts miera vēstījums, ko saņēma dažādu tautību bērni. Tajā lasām: «Dažādu reliģiju vīrieši un sievietes, kā svētceļnieki esam ieradušies svētā Franciska pilsētā. Šeit pirms 30 gadiem, 1986. gadā, atsaucoties pāvesta Jāņa Pāvila II aicinājumam, pirmo reizi bija sapulcējušies dažādu reliģiju vadītāji, lai apliecinātu nesaraujamo saikni

Lasīt tālāk

Rīgā notiks starptautiska konference par cilvēka pamattiesībām uz dzīvību

No 21. līdz 23. oktobrim Rīgā notiks starptautiskā “Pro Life” konference, ko organizē kustība “Par Dzīvību” sadarbībā ar starptautisko katolisko dzīvības aizstāvības organizāciju “Human Life International”, kā arī starptautisko ekumenisko iniciatīvu “40 Dienas Dzīvībai”. Konferences nosaukums ir “Cilvēka pamattiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību”. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja ne tikai

Lasīt tālāk

25.septembrī pulksten 13.15, Sv.Jēkaba Katedrāle uzsākās Svētdienas skolas nodarbības.

Turpmāk ik svētdienas 13.15 Svētdienas skolas telpās. Laipni aicināti visi, kas vēlas tapt – kristīti, pieņemt pirmo Svēto Komūniju (iet pie Dievgalda), laulāties, iepazīties vai padziļināt Katoliskās Baznīcas ticības mācības pamatus Aicināti skolas vecuma bērni, jaunieši un pieaugušie – visās vecuma grupās. < Katehēzes nodarbības grupās notiek Kardināla Juliāna Vaivoda

Lasīt tālāk

Saskaņotas Katoļu un Austrumu rita Baznīcu normas

«De concordia inter Codices» («Par saskaņu starp Kodeksiem») – ar šiem vārdiem sākas 15. septembrī publicētais dokuments Motu proprio formā par pāvesta Franciska ieviestajām izmaiņām 1983. gadā svētā Jāņa Pāvila II izdotajā Katoļu Baznīcas Kanonisko tiesību kodeksā ar mērķi saskaņot normas ar 1990. gadā publicētajā Austrumu rita Baznīcu kanonu kodeksā

Lasīt tālāk

Pāvests svin Žēlsirdības jubileju kopā ar apustuliskajiem nuncijiem

Ar modru un skaidru skatienu raudzīties uz Baznīcu un pasauli – tāds ir pāvesta aicinājums apustuliskajiem nuncijiem. 106 no pavisam 108 nuncijiem, kas pārstāv Svēto Krēslu dažādās pasaules valstīs, šais trīs dienās ir ieradušies Romā, lai svinētu Žēlsirdības Jubileju. Ilgā un daudzus tematus aptverošā sarunā pāvests atgādināja, ka viņi kalpo

Lasīt tālāk

Eiropa var pazaudēt savu kristīgo mantojumu

Islāms īpaši apdraud kristietību Eiropā, brīdina Vīnes arhibīskaps Kristofs Šēnborns. Viņš saskata izšķiroša vēsturiska pagrieziena pazīmes. Vīnes arhibīskaps Kristofs Šēnborns brīdina par kristietības norietu Eiropā. Kontinents „ārēji un iekšēji ir pazaudējis savu kristīgo mantojumu”, pagājušajā svētdienā kardināls izteicās vēstījumā Vīnes arhidiecēzei. Savā sprediķī Vissvētās Jaunavas Marijas vārda dienā Vīnē viņš

Lasīt tālāk