Rīgā sāks darboties Tezē Eiropas jauniešu tikšanās sagatavošanas centrs

Sākot no 4.oktobra Rīgas Dievnamos notiks Tezē lūgšanas. Katru nedēļu līdz pat Jaunajam gadam, no otrdienas līdz sestdienai Tezē rīta lūgšana pl. 9.15 notiks Rīgas Doma Marijas kapelā, bet pusdienu lūgšana pl. 12 notiks Svētā Jēkaba katedrālē. Katru pirmdienu pl. 18 lūgšana notiks Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Pirms nedēļas Rīgā

Lasīt tālāk

Svētā Blazija zvans

1502.g. Livonijas ordeņa mestrs pie Pleskavas sakāva krievu cara Ivana III karapulkus. Par godu šai uzvarai Rīgas Sv. Pētera baznīcai Johans Šonenbergs Holandes pilsētā Kampenā 1509.g. atlēja 90 kg smagu zvanu, kuru rotāja sekojošs uzraksts: «Sauciet mani par Sv. Blaziju: kad mani zvana, nāciet uz Sv. Pēteri, lai mani tur

Lasīt tālāk

Apustulis svētais Jēkabs (Svētki 25. jūlijā)

Svētais Jēkabs, svētā Jāņa Evaņģēlista brālis, Zebedeja un Salomes dēls un Kunga Kristus radinieks, tika saukts par Lielo, lai viņu atšķirtu no otra apustuļa ar tādu pašu vārdu. Tas bija Jeruzalemes bīskaps un tiek saukts par «mazāko», laikam tāpēc ka viņš bija jaunākais. Liekas, ka sv. Jēkabs Lielais piedzima divpadsmit

Lasīt tālāk

Sv. Jēkaba baznīca – Romas katoļu arhibīskapa katedrāle

Rīgas bīskapijas atjaunošana Pēc I Pasaules kara, izveidojoties jaunām valsts administratīvām robežām, radās nepieciešamība arī pēc garīgās pārvaldīšanas jauna iedalījuma. Galvenā latviešu katoļu kontingenta daļa, kas atradās Latgalē, piederēja Mogiļevas metropolijai, bet Kurzeme un Zemgale – Kauņas diecēzei. Vācu okupācijas laikā 1918. gadā Latgales latviešu katoļi ar vācu kara kapelānu

Lasīt tālāk

Draudzi apkalpojošie prāvesti

1924. g. V – 1929. g. pārzinis Eduards Stukels; 1929. g. – 1944. g. pārzinis Vincents Strelēvics; 1944. g. – 1945. g. prāv. Henriks Trūps; 1945. g. III – 1948. g. 31. III kūrijas kanclers, apkalpo arī sv. Jēkaba katedrāli Miķelis Dukaļskis. Kādu laiku kūrijā un katedrālē aizvieto arī bīskaps

Lasīt tālāk

Draudze

Sv. Jēkaba baznīca kā latviešu garīgās dzīves centrs No pašiem sākumiem līdz reformācijai(1225. – 1522. g.) sv. Jēkaba baznīca ir piederējusi katoļiem. Sākotnēji tā ir bijusi priekšpilsētas baznīca un atradās tā sauktajā jaunajā pilsētā, kas sākās ar Zirgu un Jauno ielu un, ko ap 1300. gadu ar mūriem pievienoja Rīgas

Lasīt tālāk

Draudzes baznīca

3 galvenās baznīcas jaundibinātajā Rīgas pilsētā 1201. gadā bīskaps Alberts, pirmais Māras zemes pārvaldnieks (1199. – 1229. g.), dibināja un cēla Rīgu, drīzā nākotnē tika uzsāktas būvēt arī 3 galvenās baznīcas: Vissv. Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas godam veltīto baznīcu kā bīskapa katedrāli (tagadējo Doma baznīcu), sv. Pētera baznīcu kā pilsētas,

Lasīt tālāk