Ekumēniskā Dievkalpojuma fragments Sv.Jēkaba Katedrālē 04.05.17.

Book your tickets